فرم استخدام اندروید مارکتینگ

جهت ارسال رزومه اطلاعات زیر را تکمیل کنید و در پایان فایل رزومه خود را ارسال نمایید .

  • اطلاعات شخصی

    لطفا اطلاعات شخصی خود را در فیلدهای زیر وارد کنید
  • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx.
    رزومه خود را در قالب فرمت های pdfو docو docx بارگذاری نمایید